تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،ضلع شمال شرقی،پلاک ۷۹
02122082161
تهران،سعادت آباد 4راه سرو پلاك 79
02122082161

معرفی مدیران

لیست و سمت مدیران ارشد شرکت سایه گستر سرمایه

آقای فرهاد جدیدی
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی
آقای سیدرضا کمالی
مدیر حقوقی
سرکار خانم مرجان حامدی
مدیر مالی و منابع انسانی
آقای اسماعیل شاه زمانی
مدیر حسابرسی داخلی
آقای کریم بروفرد
عضو کمیته سرمایه گذاری
آقای حمید یاری
عضو کمیته سرمایه گذاری
آقای علی صلاحی نژاد
عضو کمیته سرمایه گذاری
آقای علی کریمی
مشاور مدیرعامل و عضو کمیته حسابرسی و سرمایه گذاری
آقای عباس دادرس
عضو کمیته حسابرسی